Webjørn Barstad slutter i stillingen som konserndirektør for villfangst og hvitfisk i Lerøy Seafood Group, og med det også funksjonen som daglig leder i Lerøy Havfisk og Lerøy Norway Seafoods. Eldar