Kato Fangst AS I Myklebost I Ålesund er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiskeri og fangst og dertil knyttet virksomhet. Oddmund Kristoffer Myklebust er daglig leder og styremedlem, mens Alexander Sandø Myklebust er styreleder i det nye selskapet. Aksjekapitalen er