Fiskeridirektoratet melder på sine nettsider endringer i regulering for årets leppefiske. Det innføres krav til posisjonsrapportering (AIS/VMS), et nytt krav om sirkelformet inngang som ikke er større enn 60 millimeter i diameter og at bruk av ruser fases ut. Kvoten det samme Totalkvoten, fartøykvoten