Fiskeridirektoratet melder på sine nettsider endringer i regulering for årets leppefiske. Det innføres krav til posisjonsrapportering (AIS/VMS), et nytt krav om sirkelformet inngang som ikke er større enn 60 millimeter i diameter og at bruk av ruser fases ut.

Kvoten det samme

Totalkvoten, fartøykvoten i lukket gruppe og maksimalkvoten for åpen gruppe blir videreført, samtidig blir det åpnet for tillatelse til å fiske berggylte som stamfisk i fredningstiden eller med særskilt redskap.

– Fiskeridirektoratet er positiv til utviklingen på oppdrett av berggylte, som på sikt kan bidra til å redusere fisketrykket på villfanget berggylte, skriver direktoratet.