Iversen Kystfiske AS I Tromsdalen i Tromsø har Ronald Iversen startet et aksjeselskap som skal drive fiske langs norskekysten. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Iversen er daglig leder og styreleder. Globe Fish International Limited I Oslo er det registrert et norskregistrert utenlandsk foretak som skal drive