Torsken Fiskeindustri Eiendom AS I Torsken i Senja er det startet et nytt aksjeselskap som skal eie og utvikle eiendom for produksjon av sjømat. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Fredd-Jarle Wilsgård er daglig leder og styremedlem. Vidkun Wilsgård er styreleder. Wilsgård Reiseliv AS I Torsken i