Josefsens Fisk AS I Gjesvær i Nordkapp er det startet et nytt fiskeriselskap med en aksjekapital på 30.000 kroner. Selskapet skal drive kystfiske og det som naturlig faller sammen med det. Daglig leder og styrets leder er Mikael Sandnes Josefsen. Nak Fish AS I Vannareid I