Akvareforma AS I Kjerrgarden i Aksøy utenfor Bergen er det startet et nytt aksjeselskap med 30.000 kroner i aksjekapita. Formålet med selskapet er å utvikle tjenester, produkter, løsninger med spesielt fokus på bærekraft. I dette inngår dyrkning og høsting av lavtrofisk fôrråstoff fra havet, som inngår