Svara kjem fram i ei undersøking som Opinion har gjort på oppdrag for Havforskingsinstituttet, Universitetet i Bergen og Bergen