- Vi har alle et ansvar for å unngå at plast og søppel havner i gata. Vind, regn og snø gjør at veien fra