Sætre Matfisk AS

I Vikebukt i Vestnes kommune er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive produksjon og salg av laks og ørret. Selskapet kan også delta i andre selskaper med lignende virksomhet eller annen virksomhet som står i forbindelse. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Bjørn-Vegard Løvik er styrets leder.

Tro-Tare AS

I Torangsvåg i Austevoll er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive tareproduksjon. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Ole Morten Troland er daglig leder og styremedlem. Carl Erik Arnesen er styreleder, mens Marta Aud Troland og Mons Eivind Troland er styremedlemmer.

Marine Enterprise Solutions AS

I Trondheim er det stiftet et nytt selskap som skal drive utleie, utvikling og salg av løsninger og utstyr til det maritime markedet. Selskapet kan engasjere seg i annen virksomhet ved aksjekjøp eller på annen måte. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Frank Stjern Larsen er daglig leder og styremedlem. Arve Monkan er styreleder og Carl Jonas Håkan Rahm er styremedlem.

Marissa AS

I Rissa i Indre Fosen er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive med investering og utvikling av virksomhet innen havbruk, landbruk og annen næringsvirksomhet. Aksjekapitalen er på 400.000 kroner. Styreleder er Terje Hyldmo. Børge Søraas er daglig leder og styremedlem.