- Arbeidet er fortsatt i en veldig tidlig fase, og nå handler det om å få demonstrert teknologien. En eventuell operasjonell løsning ligger et godt stykke frem i tid, sier Roger Birkeland til Tekfisk.

Birkeland er doktorgradsstipendiat, og en av dem som jobber ved NTNUs Smallsat Lab som startet opp i høst. Til sammen jobber det rundt 20 personer ved senteret, nær halvparten av dem er doktorgradsstipendiater.

Smallsat skal etter planen være bitteliten sammenlignet med andre satellitter. Den skal kun veie rundt tre kilo, langt mindre enn «vanlige» satellitter. Det skal gjøre dem billige både å produsere og skyte opp.

Samarbeid med droner i luft, vann og under vann

Ifølge en animasjon publisert på senterets nettsider, er planen også å få satellitten til å samarbeide med andre fartøy, nærmere bestemt droner i luft, vannskorpen og under vann. Mest mulig skal skje autonomt, altså uten innblanding av mennesker.

Ifølge Teknisk Ukeblad (TU), som nylig publiserte en artikkel om Smallsat, skal satellitten etter planen bli det fjerde leddet i Amos-programmet for samarbeidende droner.

Amos er NTNUs senter for autonome marine operasjoner. Det har et budsjett på en milliard kroner over ti år. I dette arbeidet fikk de forskningsskipet Gunnerus til å dele informasjon mellom skipet og en undervannsdrone (AUV), et autonomt overflatefartøy (USV) og en flyvende drone (UAV).

TU skriver at tanken er at de tre plattformene skal gi bedre oversikt enn om kun en av enhetene brukes. Nå skal de altså også koble inn satellitten som de skal bygge.

Algeovervåkning et bruksområde

Smallsat skal utstyres med et såkalt høyoppløselig hyperspektralt kamera, det vil si et kamera som kan se langt flere fargenyanser enn det øyet kan oppfatte. Et bruksområde for systemet kan være overvåkning av algeoppblomstring.

I en animasjonen på Smallsats nettsider er nettopp dette eksempelet trukket frem. I et tenkt tilfeller kommer det en algeoppblomstring i retning av et oppdrettsanlegg. Oppdretteren ber om assistanse for å finne ut om det er skadelige alger, slik at han eventuelt kan gjøre forebyggende tiltak.

«Når Smallsat’en er i posisjon ved anlegget, startet det å skanne et 50 kilometer bredt område, etter koordinater som er gitt. Kameraet skanner i horisontale linjer, og setter informasjonen sammen til et bilde. Smallsats kraftige datamaskin analyser spekteret, og kan dermed gi tidlig varsling av skadelige alger. Denne informasjonen sammenlignes med vannprøver tatt fra det autonome overflatefartøyet, og kan også komplementeres med informasjon fra en undervannsdrone og en flyvende drone om nødvendig», heter det i animasjonen.

- Algeovervåkning med satellitt er vel ikke noe nytt?

?

- Det finnes allerede mange satellittbilder som er kommersielt tilgjengelige. Det vi ønsker å få til er bilder som har langt bedre oppløsning, men av mindre geografiske områder, sier Birkeland.

Ifølge Teknisk Ukeblad håper NTNU at første pilot-satellitt blir skutt opp i rommet i slutten av 2019 eller starten av 2020. I tillegg til algeovervåkning, er det tenkt av teknologien også kan brukes til blant annet overvåkning av oljeutslipp samt klimaet.