Gulating lagmannsrett har satt av fem dager i Stavanger tinghus fra 8. februar, til ankesaken mot den tidligere Palagia-sjefen som var tiltalt for grovt underslag. Pelagia anmeldte den tidligere sjefen og politiet mener at han har underslått 250 tonn fiskemel til en verdi av 2.625.000 kroner. Han ble frifunnet i Dalane tingrett.

Frifunnet på alle punkt

15. juni i fjor kom dommen i den grove underslagssaken mot en tidligere Pelagia-sjef. Han ble frifunnet på alle punkter i tingretten, med advokat Inger Marie Sunde som advokat.