Gulating lagmannsrett har satt av fem dager i Stavanger tinghus fra 8. februar, til ankesaken mot den