Det færøyske Lagtinget innførte en fiskerireform med auksjon av nasjonale kvotetillatelser i januar 2018. Den påla også fiskerne å lande all