Det sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, om SINTEF-rapporten om fremtidens kystfiskefartøy, som har vært en av ukas snakkiser i fiskerinæringa.

– Jeg tror dette blir et utrolig viktig innspill i diskusjonen.

Utfordrer kvotemeldinga

I mai gikk Stortinget inn for en opprydding i måten kystfiskeflåten inndeles og reguleres på. Dagens hjemmelslengde skal avvikles, og kystfiskeflåten skal fra 2024 reguleres etter faktisk lengde, med lukkede skott mellom lengdegruppene.

Mens Nærings- og fiskeridepartementet i disse dager har denne overgangen ute til høring i fiskeri-Norge, publiserte SINTEF og Norges Fiskarlag torsdag