Ingeniørselskapet Rambøll ble i januar i år hyret inn for