Ingeniørselskapet Rambøll ble i januar i år hyret inn for å lage en ekstern vurdering om den tyske ubåten U864 ved Fedje. U864 hadde 70 tonn kvikksølv, ammunisjon og torpedoer om bord. Ekspertene konkluderer med at heving av ubåten og den livsfarlige lasten er fullt mulig og bør vurderes på nytt.

Til tross for det står Kystverket på sitt og anbefaler Samferdselsdepartementet at alt tildekkes og blir liggende utenfor Fedje i Hordaland.

BEHOLDER: U864 ved Fedje hadde 70 tonn kvikksølv i slike beholdere i kjølen.