I den nye rapporten «Sosial bærekraft i norske fiskerier – utvikling og bærekraft i flåte og industri» konkluderes det blant annet med at «utenlandsk arbeidskraft har høyere risiko for å bli utsatt for lovbrudd, som for eksempel sosial dumping, både i fiskeriflåten og i prosessindustrien på land».

Får lavere lønn

Fiskeribladet har de siste månedene beskrevet forskjellsbehandling av utenlandske arbeidere, både på land og på sjø.