– Ordningen kan sees på som håndsrekning for fiskeflåten i en overgangsperiode, på veien mot mer utslipps- og klimavennlig teknologi i næringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding torsdag kveld.

Fiskeflåten har i mange år hatt redusert sats for CO2-avgiften. Fra 1. januar 2020 ble det innført full CO2-avgift for fiskeflåten.

For å lette omstillingen er det innført en kompensasjonsordning for fiskeflåten. Nå er detaljene i ordningen klare, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

Garantikassen for fiskere vil administrere ordningen, og det tas sikte på at de første utbetalingene vil skje i løpet av våren 2021.

Tre grupper

Kompensasjonsordningen deles inn i tre grupper, som vil bestå av henholdsvis kystflåten, havflåten og kystrekeflåten, viser departementet til.

– Jeg tror løsningen med tre grupper vil gi gode incentiver til å drive mer klimavennlig. De mest energieffektive i hver av de tre fartøygruppe har en god mulighet til å komme bedre ut enn med den gamle refusjonsordningen, sier Ingebrigtsen.

Trappes ned

Kompensasjonsordningen innebærer en ny innretning ved at den ikke lenger knyttes til forbrukt drivstoff. Den vil i stedet være basert på nivået på fartøyets førstehåndsverdi i den gruppen fartøyet tilhører, og da begrenset til verdien som stammer fra fangst tatt i nære farvann.

Det er foreslått en bevilgning på 255 millioner kroner for ordningen i 2021 som skal dekke kompensasjon for CO2-avgift innbetalt i 2020. Ordningen skal trappes ned med 51 millioner kroner årlig i en femårsperiode.