Regjeringen tar høsten 2020 sikte på å legge fram en ny stortingsmelding om nordområdene. Det er snart ni år siden den forrige meldingen, og mye har endret seg siden. Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde. Den nye meldingen vil gi en oppdatert analyse av den utenriks- og sikkerhetspolitiske