Et av de store stridstemaene rundt oppdrett er rømt fisk som blander seg med villaks. Steril laks som ikke søker seg til elvene kan langt på