Thoresen Fisk

Kevin Andre Astad Thoresen haer innehaver av det nystartede enkeltpersonforetaket i Batnfjordsøra i Gjemnes. Fiske av leppefisk og gjenfangst er formålet med foretaket.

Fiskebasaren AS

I Moss er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive forvaltning og utleie av fast eiendom. Aksjekapitalen er på 116.000 kroner. Ya Ming Yuen er styrets leder og styremedlem er Knut Yuen.

Seafood Growth Projects AS

Tidligere Intrafish-medarbeider Thomas Bakke har startet et nytt aksjeselskap som skal drive investeringer, bedriftsrådgiving og annen administrativ rådgivning.