Thoresen Fisk Kevin Andre Astad Thoresen haer innehaver av det nystartede enkeltpersonforetaket i Batnfjordsøra i Gjemnes. Fiske av leppefisk og gjenfangst er formålet med foretaket. Fiskebasaren AS I Moss er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive forvaltning og utleie av fast eiendom. Aksjekapitalen er