Regjeringen har lansert en kondemneringsordning for skip i nærskipfart, samt en låneordning som gjelder både for nærskipfart og fiskeflåten.

Bakgrunnen er at regjeringen ønsker å stimulere til grønn flåtefornyelse og reduserte klimagassutslipp. Ambisjonen er at CO2-utslippene fra innenriks sjøfart og fiske reduseres med 50 prosent innen 2030. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 er det bevilget 75 millioner kroner til en kondemneringsordning for skip i nærskipfart.

- Kondemneringsordningen vil bidra til at gamle skip hugges opp, og ikke lenger forurenser langs kysten. Mer klimavennlige skip langs kysten bidrar til å redusere utslippene. I tillegg kan dette sikre og skape nye grønne arbeidsplasser og styrke næringens konkurransekraft internasjonalt, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

- God nytte

Låneordningen som er lansert for både fartøy i nærskipsfart og fiskefartøy, ble lansert i mai. Det er bevilget 300 millioner kroner til tapsavsetning for ordningen, som gir en total låneramme på 600 millioner kroner. Rederier innen nærskipsfart og fiskeri som ønsker å investere i null- og lavutslippsfartøy eller bygge om et fartøy som gir lavere utslipp, kan søke om lån, opplyses det i meldingen.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) Foto: Nordea / Noregs Sjømatråd

- Skip til havbruksnæringen og fiskefartøy kan få god nytte av en risikolåneordning, som kan stimulere til miljøvennlige investeringer. Dette vil gjøre både fiskeri- og havbruksnæringen mer grønne og bærekraftige, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Låneordningen er basert på Innovasjon Norge sin innovasjonslåneordning, men vil være forbeholdt skip i nærskipsfart og fiskeflåten.

- Jeg oppfordrer rederier som ønsker å fornye lasteskip eller fiskefartøy til å undersøke disse mulighetene. Vi trenger grønne sjøtransportløsninger framover, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Regjeringen viser til at låneordningen vil gi rederier en større mulighet til å finansiere gode prosjekter. Lånebeløpet vurderes i hvert prosjekt, og er begrenset til 50 millioner kroner.