I en samtale med Fiskeribladet går Salmar-eier Gustav Witzøe ut mot . Han tror de økonomiske konsekvensene vil bli dramatiske