I en samtale med Fiskeribladet går Salmar-eier Gustav Witzøe ut mot

. Han tror de økonomiske konsekvensene vil bli dramatiske for bransjen. 

– Bare fordi vi har hatt høye priser de siste årene kan vi ikke pålegges en ny skatt, sier han.

Vurderer utlandet

Salmar vil ifølge Witzøe nøye vurdere lokalisering av fremtidige investeringer dersom norske politikere skulle bestemme seg for et skattesystem som gjør det mer lønnsomt å investere i sjømatproduksjon i utlandet enn i Norge.