SINTEF har gjennomført et forskningsprosjekt med tittelen Ny kunnskap om sjødeponi (NYKOS) som har gått over