Det opplyste Fiskeridirektoratet i en pressemelding denne uken.

– Nå setter vi i gang en tilsynskampanje hvor temaet er risikostyring ved avlusingsoperasjoner. Tilsynskampanjen starter opp i andre kvartal 2021, og vil vare ut første kvartal i 2022, sier seniorrådgiver Kjellaug Litland ved tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen.

Fiskeridirektoratet skal undersøke om næringen har etablerte risikostyringssystemer som fungerer under avlusingsoperasjoner, sier Litland.

– Bakgrunnen for dette temaet er at en stor andel av rømningshendelsene skjer når det pågår arbeidsoperasjoner, og det er særlig avlusingsoperasjoner som peker seg ut. Det kan derfor være mye å hente med tanke på å redusere rømningshendelser ved å sikre et velfungerende og oppdatert risikostyringssystem for denne arbeidsoperasjonen, står det i meldingen.

Tilsynene skal også inkludere kartlegging av status for hvordan virksomhetene i næringen forstår og arbeider med risiko.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en oversikt over hvilke krav til risikostyring de vil kontrollere i dette tilsynet.