Liv Holmefjord ble utnevnt til fiskeridirektør for en åremålsperiode på seks år i 2008, og åremålet ble forlenget ytterligere seks år i 2014. Stillingen som ny fiskeridirektør ble utlyst i vår med søknadsfrist innen 10. mai. Fiskeribladet har fått innsyn i den offentlige søkerlisten med 16 søkere, 13 menn og tre kvinner. Ingen søkere er unntatt offentlighet.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord Foto: Joar Grindheim

Lang erfaring

Den som utpekes som favoritt til stillingen, av flere kilder Fiskeribladet har snakket med, er Siri Meling.