4500 kroner per kilo eller knappe 250 kroner per glass på 55 gram, er prisen Sæther og selskapet