Fiskeridirektoratet opplyser at de har etablert en ny elektronisk rapporteringsløsning for fangst av kongekrabbe som gjelder turistfiskebedrifter og fritidsfiskere. Det er også innført krav om at turisfiskebedriftene skal melde seg aktive i forkant av planlagt fangstaktivitet.

Det nye elektroniske skjemaet gjelder rapportering av fangst av kongekrabbe for fritidsfiskere og eiere av turistfiskebedrifter.

For turistfiskebedrifter gjelder dette fangst i kvoteregulert område for de som har fått tillatelse til dette – og det erstatter den tidligere SMS-løsningen, opplyser direktoratet.

Melde seg aktive

I tillegg til det nye rapporteringsskjemaet for fangst av kongekrabbe, må de turistfiskebedrifter som har fått innvilget adgang til å fangst kongekrabbe i kvoteregulert område i forkant av planlagte aktiviteter melde seg aktive på et nylaget skjema for det.

Det er videre beregnet nytt estimat for gjennomsnittsvekt for kongekrabbe innen turistfiske. Gjennomsnittsvekt er nå beregnet til 2 kg, mens den var 1,5 kg tidligere.

Også turistfiskebedriftene må forholde seg til fredningen av kongekrabbe i april, det vil si at de ikke kan ha teiner i sjøen da, viser direktoratet til.

Direktoratet viser til at det vil bli en ny søknadsrunde til sommeren for de som ikke søkte innen 6 januar i år. Ved neste søknadsrunde vil resterende volum på ca. 3 tonn bli fordelt.