Med virkning fra 1. januar 2021 tiltrådte Ole Martin Løfsnæs som ny daglig leder av Namdal Rensefisk AS. Han tar over etter Per Anton Løfsnæs som fortsetter som styremedlem i selskapet.

Det bekrefter selskapet selv i en pressemelding.

Løfsnæs har vært en sentral aktør i Namdal Rensefisk AS som biologisk ansvarlig/produksjonsleder fra man fattet vedtak i 2014 om etablering av et rognkjeksanlegg i Flatanger. Han har bidratt vesentlig i prosjekteringsfasen, etableringsfasen og igangkjøring av drift der den første rognkjeksen ble levert høsten 2016. I 2017 besluttet man etablering av et avlsanlegg for rognkjeks i samarbeid med AquaGen. Anlegget stod ferdig ved nyttår 2018, og avlsarbeidet startet i 2019 der man forventer å kunne levere yngel av rognkjeks med avlsmessige fremgang høsten 2021.

I 2019 fikk han endret sin stilling til nestleder i Namdal Rensefisk AS, og det er med tilfredshet styret nå har ansatt han som daglig leder av selskapet.

Namdal Rensefisk AS er eid av Midt Norsk Havbruk AS, Mowi Norway AS, Emilsen Fisk AS, Nova Sea AS, AquaGen AS og Bjørøya AS.