Nye arbeidsplasser og positive ringvirkninger i Nord-Norge blir en del av gevinsten når selskapet Norway Royal Salmon ASA bygger offshore oppdrettsanlegg utenfor Kvaløya i Tromsø og smoltanlegg i Dåfjord i Karlsøy.

Det skriver GIEK i en pressemelding.

GIEK har stilt statlig lånegaranti på 800 millioner kroner, for å sikre muliggjøring av de ambisiøse planene til selskapet, som nå tar store steg mot en grønnere oppdrettsnæring for fremtiden.

- Vi er svært tilfreds med at GIEK har bidratt til finansieringen av våre to viktige utviklingsprosjekter som muliggjør at norsk oppdrettsnæring og Norway Royal Salmon kan bidra med å øke produksjonen av sunn og miljøvennlig sjømat, sier Ola Loe som er finansdirektør i selskapet.

De siste årene har GIEKs garantier til sjømatnæringen blitt mer etterspurt. Tallene viser en firedobling i finansieringen på to år.

- Vi har aktivt prøvd å gjøre tilbudet vårt bedre kjent i sjømatnæringen og er glad for å bidra til å styrke norsk eksport og sysselsetting i regionen, sier administrerende direktør Wenche Nistad i GIEK.

Oppdrettsanlegget, som bygges ved Fosen Yards i Tyskland, består av to merder som kan ha inntil 3.000 tonn laks per merd. Etter planen skal den første fisken stå i merdene våren/sommeren 2021.