Nylig ble det kjent at Norges Fiskarlag har fått et varsel om seksuell trakassering, men har avtalt taushet og hemmelighold om saken med partene. Det var Dagbladet som først omtalte saken i november.

Ifølge Dagbladet er det en kvinnelig ansatt i Fiskerlaget som har varslet om seksuell trakassering. Det er en sentral tillitsvalgt i organisasjonen som skal ha trakassert kvinnen.

Varselet skal inneholde anklager som har strafferamme på flere års fengsel.

Fiskeribladet har tidligere skrevet at vedkommende har midlertidig trukket seg fra vervene sine.

Fiskarlaget valgte å løse varslingsaken med en egen granskning, fremfor å koble inn politiet. Tirsdag melder NRK Vestland at politiet nå likevel har innledet etterforskning.

Ny granskning

Kanalen viser til at politiet ikke vil si hvem som har meldt saken til dem, eller hva som er innholdet i politimeldingen. Politiet bekrefter imidlertid overfor NRK at de skal etterforske saken.

Politiets etterforskning kommer i tillegg til at Fiskarlagets håndtering av saken skal granskes på nytt, denne gang av en ny uavhengig part, etter at Dagbladet avslørte saken.

Mannen skal ifølge Dagbladet ved flere anledninger ha gitt beskjed om at han ikke er enig med kvinnen sin framstilling av saken.

- Ta vare på begge

NRK skriver at det var generalsekretær i Fiskarlaget, Otto Gregussen, som hadde ansvaret for å håndtere varselet da det kom. Han signerte også avtalen på vegne av Noreges Fiskarlag.

Kanalen viser til at Fiskarlaget ikke ønsker å kommentere saken.

Leder i Fiskarlaget, Kjell Ingebrigtsen uttalte til Fiskeribladet i slutten av november at saken har vært vanskelig å håndtere.

- Vi har vært tydelige på at det dreier seg om to parter, der vi skal ta vare på begge. Vi har søkt råd hos advokat Harald Pedersen som bisto oss i saken, opplyste Ingebrigtsen.