– Hvis vi får havari på maskinen og må skaffe oss en ny der vi må rense eksosen for NOx, må vi i tillegg til å flytte vinsjer og annet utstyr, bygge karnapp på styrehuset for å få plass til Adblue-tanken med urea, sier han.

Store investeringer

Det Danielsen viser til er kravet om å ha en tank som for hans båt kan romme 3000 liter urea, som skal brukes til å rense eksosen for nitrogenoksid (NOx).