– Hvis vi får havari på maskinen og må skaffe oss en ny der vi må rense