Det kommer frem i en pressemelding fra Nova Sea 23. desember.

Det nye slakteriet er planlagt å stå ferdig om 4 til 5 år, og en tomt på Lovund er under nå under utredning.

Kapasiteten til det nye slakterier vil ligge på 100.000 tonn. Dagens kapasitet ved Nova Seas slakteri ligger på omtrent 55.000 tonn. Oppdrettsselskapet går nå i gang med et forprosjekt som vil utlede mer detaljert spesifikasjon av utstyr, teknologi, plassering og investeringskalkyler.

Forprosjektet vil stå ferdig til sommeren 2021, ifølge pressemeldingen.

Kommunikasjonskoordinator Anette Davidsen skriver til IntraFish at Nova Sea har utlyst en stilling som prosjektleder for det nye slakteriet, som forhåpentlig ansettes tidlig i løpet av neste år. Denne personen vil ha ansvar for alt rundt byggeprosessen.

Del av en lang rekke nye investeringer som gjøres i Nova Sea

Administrerende direktør i Nova Sea sier i pressemeldingen at dette er en stor og viktig beslutning for selskapet:

– Det viser at vi har et styre og et eierskap som ønsker å satse og investere i selskapet og på Lovund, noe som har vært en av suksessfaktorene til nå. Denne beslutningen vil ha stor betydning for hele verdikjeden i Nova Sea og våre ansatte. I tillegg vil det ha store ringvirkninger langt ut over Helgeland. Det viser at det er her vi skal være også inn i fremtiden, sier han.

Han legger til at et nytt slakteri er en del av en lang rekke nye investeringer som gjøres i Nova Sea-konsernet.

– At vi er i en posisjon som muliggjør det, er takket være en enorm innsats for alle de som hver dag går på jobb i Nova Sea, både på sjø og land.

Ordfører i Lurøy kommune Håkon Lund uttaler seg også i pressemeldingen. Han er svært fornøyd med den nye investeringen:

– Det å bygge nytt lakseslakteri på Lovund i Lurøy, er en stor og viktig beslutning. Det vil bidra til å sikre arbeidsplassene, befeste selskapets posisjon, og bidra til stor optimisme i hele Lurøy. Som ordfører er dette en fantastisk melding å motta, som vil gi ringvirkninger lang utover kommunegrensen. Lurøy kommune ønsker bedriften lykke til med investeringen.

Økt biomasse som følge av utviklingskonsesjoner fører behov for utvidet kapasitet

Nova Sea skriver også i pressemeldingen at byggingen av nytt slakteri også handler om å være innovativ og fremtidsrettet. Selskapet kommer til å se på nye, teknologiske og moderne løsninger for slakteriet som skaper en god arbeidsplass for de ansatte, og som gir best mulig kvalitet på fisken som prosesseres.

«Nova Sea har vist at det er mulig – selv ytterst i havgapet, å levere varer av høyeste kvalitet og med sterke resultater. Med nytt slakteri vil vi videreutvikle og forsterke denne posisjonen», heter det i meldingen.

Selskapet er også i vekst, og kapasiteten på dagens slakteri er fullt utnyttet.

Per nå er Nova Sea i en posisjon hvor de kan håndtere eget volum på kort sikt, men med økt biomasse grunnet utviklingskonsesjoner og naturlig vekst, har oppdrettsselskapet behov for å utvide kapasiteten.