– Vi har blant annet koblet oss opp mot Global Salmon Initiative, hvor Nova Sea er medlem. Gjennom medlemskapet er vi forpliktet til å jobbe mot