Årsaken er den utfordrende markedssituasjonen for hvitfisk som følge av koronapandemien.

Begge dispensasjonsforlengelsene er gitt etter anmodning fra Nærings- og fiskeridepartementet, vises det til i meldingen fra Mattilsynet.

Henging av fisk med hode

Mattilsynet gir generell dispensasjon fra kravet i fiskekvalitetsforskriften om at fisk til tørrfisk ikke skal tørkes med hode. Dispensasjonen gjelder ut 2021.

Det innebærer at fisk til tørrfisk kan henges med hode på. Håndtering av fisk som henges med hode skal overholde øvrige krav til produksjon av tørrfisk.

Innfrysing av rund notsei

Mattilsynet gir en generell dispensasjon fra kravet i fiskekvalitetsforskriften om at notsei skal bløgges og sløyes før omsetning. Dispensasjonen gjelder for notseifisket i 2021.

Dispensasjonen omfatter fartøy og virksomheter på land, og medfører at fisken kan fryses inn og omsettes rund.

Fisk som ikke bløgges og / eller sløyes skal likevel håndteres slik at kvaliteten ikke forringes i form av skader, buktæring og andre innvollsmerker, framtredende nedbrytningsprosesser eller unormale sensoriske egenskaper, går det fram av meldingen fra Mattilsynet.