Dette marerittet stoppet ikke før politiet midt i november i år trakk straffesaken fra tingretten om inndragning og bot, fordi det ikke var grunnlag for tiltale.

Gangstad fikk allerede i april i år medhold i sin klage til Fiskeridirektoratet om at han ikke hadde opptrådt uaktsomt og at det derfor ikke var grunnlag for avkortning av sildekvoten.

Trodde rettssaken var en misforståelse

– Hvilken forklaring har du fått på at straffesaken gikk videre etter at Fiskeridirektoratet hadde trukket tilbake anklagene om at du hadde gjort noe ulovlig i NVG-sildefisket på Buagrunnen på Møre februardagen i 2018?

– Ingen annen forklaring enn at saken skulle for retten.