Det nyoppstartede EU-prosjektet EUROqCHARM skal etablere standardiserte metoder for overvåking og vurdering av plast i miljøet, opplyser Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som leder prosjektet, i en pressemelding.

To millioner euro

Sammen med NILU, SALT og CHIRON fra Norge og 11 andre europeiske nøkkelaktører innen plastforskningsfeltet, har NIVA gjennom EUROqCHARM-prosjektet fått to millioner euro for å etablere bedre, standardiserte metoder for overvåking og vurdering av makro-, mikro- og nanoplast i miljøet.

– Vi skal se på makroplast, mikroplast og nanoplast i ferskvann og sjøvann, på land og i bunnsediment, i levende organismer og i luften. Prosjektet vil levere den nødvendige metodiske støtten for å få på plass solide, langsiktige strategier for å håndtere plastforurensning, sier Bert van Bavel, sjefsforsker i NIVA og prosjektkoordinator for EUROqCHARM.

Standardiserte metoder

EUROqCHARM skal evaluere dagens metoder for vurdering av plastforurensning, standardisere dem på europeisk nivå, og styrke den europeiske overvåkingskapasiteten basert på de nye retningslinjene.

I dag blir plast analysert og rapportert på forskjellige måter rundt om i verden. Metodene er også stadig i endring.

– Mangel på standardiserte metoder for innsamling og rapportering av data er et stort hinder for både overvåkning og i implementeringen av skadebegrensende tiltak. I EUROqCHARM-prosjektet vil vi med et kritisk blikk gå gjennom de aller beste analysemetodene, og sammen med 30 ekspertlaboratorier i Europa teste disse metodene, sier van Bavel.