Det var under fiskeriministermøtet på Malta nå i juni at saken ble drøftet mellom den norske og