Esa anser at regjeringens innreiseregler ikke er i samsvar med EØS' regler om fri bevegelse. Tiltakene ble innført 29. januar som et mottiltak mot importsmitte av koronaviruset, - Innenfor dagens regelverk har EØS-land muligheten