Fiskarlaget opplyser på sine nettsider at norske fartøy trolig må forholde seg til en hard brexit fra 29. mars. Mandag sendte norske myndigheter ut relevant forberedende informasjon til fiskefartøy som fisker i de aktuelle områdene.

Etter planen skal Storbritannia forlate EU 29. mars og i den forbindelse har Fiskeridirektoratet sendt ut et informasjonsskriv til aktører som har fiskeriinteresser i britisk farvann i den som i dag er EU-sonen.

Uklart videre

Informasjonsskrivet er publisert av Fiskeridirektoratet, og inneholder en rekke relevante punkter som: elektronisk rapportering, fartøysporing, lisenser, havnestatskontroll og fangstsertifikater, viser Fiskarlaget til.

Det er ennå uklart hvorvidt Storbritannia og EU blir enige om vilkårene i en uttrekningsavtale. Dersom enighet ikke oppnås vil Storbritannia tre ut av EU 29. mars 2019 uten en avtale med EU. Et slikt scenario betegnes altså som en «hard» brexit.

Forbereder seg

Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet har med bakgrunn i dette hatt forberedende prosesser i samarbeid med britiske myndigheter.

Formålet er å sikre at norske og britiske fartøy kan opprettholde aktiviteten i hverandres økonomiske soner også etter 29. mars 2019. Blant annet arbeides det med et felles juridisk og teknisk rammeverk som skal sikre etableringen av nødvendige systemer.

Ytterligere informasjon om konsekvensene av en «hard» brexit vil bli gitt på et senere tidspunkt etter hvert som de ulike problemstillingene avklares, heter det i informasjonsskrivet fra direktoratet.