Norsk Sjømat verdsettes til rundt 3,8 til 4,4 milliarder kroner før utstedelsen av nye aksjer i forbindelse selskapet planlagte børsnotering.

Det kommer frem av melding torsdag, melder DN.

Selskapet planlegger å innhente 615 millioner kroner ved å utstede nesten 23,7 millioner nye aksjer. Videre skal Nergård Invest Samherji AS selge opptil 50,3 millioner eksisterende aksjer, mens Norsk Sjømat og Nergård Holding AS skal selge 5,4 millioner aksjer. Selskapet forventer å selge aksjene til en kurs mellom 26 og 30 kroner.

Etter transaksjonen vil Norsk Sjømat og Nergård Holding AS holde minst 50,01 prosent av utstedte aksjer, mens Nergård Invest Samherji AS vil være helt ute av selskapet.