En norskbasert havvindindustri vil kunne omsette for nær 85 milliarder kroner i 2050, fremgår det av en ny rapport, melder NRK.

Menon Economics presenterer tirsdag en ny rapport om virkemidler for å realisere flytende havvind på norsk sokkel.

Rapporten er gjennomført på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind Cluster i samarbeid med Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Eksportkreditt Norge og Stavanger kommune.

I rapporten redegjøres det for endringene som er skjedd i markedet det siste året og hvilken betydning disse endringene kan ha for fremtidsutsiktene i næringen.

Rapporten viser blant annet at prosjekter realiseres i en større skala enn tidligere antatt, noe som vil bidra til raskere kostnadsreduksjon. Dette vil igjen kunne føre til en økt produksjonskapasitet med 40 prosent i 2050, sammenlignet med tall fra 2019, ifølge Menon.