Det går fram av en oversikt Fiskeribladet har laget på bakgrunn av ordretilgangen på fiskebåter. Det er