– Beregninger Sjømatrådets eksperter har foretatt, viser at denne markedsinvesteringen på 40 millioner kroner, kan gi 1,5 millioner kroner i