I juni ba departementet Havforskningsinstituttet om en vitenskapelig vurdering rundt det å åpne for sildefisket i området. - Dette er noe vi forespør HI om rutinemessig hvert