Etter at Stortinget godkjente en ny avtale som skal forhindre uregulert fiske i internasjonal del av Polhavet og fremme forskning i området, har Norge nå sluttet seg til avtalen.

Det skriver regjeringen.no på sine sider.

Avtalen viktig

– Avtalen er en viktig del i det globale rammeverket for hvordan vi skal forvalte fiskeriene. Med denne avtalen får vi på plass et føre-var-tiltak før fiske er aktuelt. Slik unngår vi de problemene vi kjenner fra andre internasjonale havområder hvor uregulert fiske har etablert seg, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Avtalen er viktig for å beskytte Polhavet mot uregulert fiske, og den understreker den særstilling Norge og de andre kyststatene til Polhavet har i fiskeriforvaltningen i området. Avtalen bidrar til å gjennomføre havretten i Arktis og klargjør plikt- og ansvarsforhold mellom kyststater og fjernfiskere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Forplikter

Partene forplikter seg til ikke å tillate egne fiskere å fiske på åpent hav i Polhavet før internasjonale forvaltningstiltak er vedtatt. Avtalen skriver seg inn i eksisterende internasjonalt rammeverk for staters rettigheter og plikter på det åpne hav.

I årene som kommer vil videreutvikling av forskningsarbeidet være særlig viktig. Avtalen innebærer en ambisjon om et felles forsknings- og overvåkningsprogram for å kartlegge og vurdere mulighetene for bærekraftig fiske i fremtiden. I den sammenheng er Norge opptatt av at Det internasjonale råd for havforskning (ICES) sin ekspertise kommer til anvendelse.

Om avtalen:

  • Det meste av Polhavet ligger innenfor 200-mils sonene til de fem kyststatene. Men midt i Polhavet er det et internasjonalt område. Her er det nå is store deler av året. Det foregår ikke kommersielt fiske her, men om isdekket reduseres i tiårene fremover, kan dette muligens endre seg.
  • Avtalen er fremforhandlet av de fem kyststatene til Polhavet, Canada, Danmark/Grønland, Norge, Russland og USA, og de fem fjernfiskeaktørene EU, Island, Japan, Kina og Sør-Korea. Den etablerer en regional regulering i tråd med FN-avtalen om fiske på det åpne hav av 1995 og Havrettskonvensjonen.
  • Avtalen er inngått i forlengelsen av erklæringen om forskning og forbud mot uregulert fiske i internasjonal del av Polhavet som kyststatene undertegnet i Oslo i 2015. Den ble ferdigforhandlet i 2017 og undertegnet i Ilulissat på Grønlaand 3. ktober 2018. Stortinget samtykket i ratifikasjon av avtalen 31. mars 2020. Avtalen trer i kraft 30 dager etter at alle de ti signatarene har ratifisert.