Norge er tildelt 19.119 tonn i året som kommer, melder Fiskebåt på sine hjemmesider. Endelig totalkvote (TAC) for lodde vil settes etter at et nytt forskningstokt er gjennomført i januar.

Etter Smutthullavtalen skulle Norge få overført 25.641 tonn, men den norske kvoten er begrenset til tilgjengelig kvantum, skriver Fiskebåt.

«Kvoten er lav og Fiskebåt avventer endelig TAC før vi tar stilling til hva vi skal anbefale i forhold til reguleringene».

Organisasjonen har bedt Nærings- og fiskeridepartementet om at det innføres en kvotebytteordning internt i flåten.