Norge bidrar med 40 millioner til FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) for å opprette prosjektet GloLitter, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Midlene fra Norge skal gå til å gjennomføre en handlingsplan vedtatt under IMO for å forhindre plastforsøpling fra skip og fiskefartøy.

– I kampen mot marin forsøpling, er det avgjørende at fattige land får kapasitet til å forhindre forurensing fra skipsfart og fiskerier. Derfor bidrar Norge med 40 millioner kroner til FNs Sjøfartsorganisasjon, som har sterk kompetanse på feltet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, i en pressemelding.