– Med Storbritannias uttreden av EU ble aktørbildet i fiskeriene endret.