Norge har inngått en begrenset, midlertidig avtale med EU om gjensidig adgang til å fiske i hverandres