- Nedgangen i januar skyldes først og fremst et betydelig fall i eksportverdien for laks. Vi